Informatiedossier werdruk en stress in Vlaamse Hogescholen. bijlage 2

Informatiedossier werdruk en stress in Vlaamse Hogescholen. bijlage 2

Het informatiedossier bevat de resultaten van de enquête die bij al het personeel van de Vlaamse hogescholen, zowel het onderwijzend personeel (OP) als het administratief en technisch personeel (ATP) is afgenomen over het thema "stress en werkdruk". In bijlage 1 vindt u de literatuurlijst. Bijlages 2 en 3 zijn dan respectievelijk de vragenlijst voor het OP en het ATP. Bijlages 4 en 5 bevatten de frequentietabellen op niveau van de sector voor het OP en het ATP.