Informatiedossier welzijn in de confectie. Arbeidsbeleving en arbeidsorganisatie

Informatiedossier welzijn in de confectie. Arbeidsbeleving en arbeidsorganisatie

Het informatiedossier is het uitgebreide verslag van een onderzoek over de invloed van de arbeidsorganisatie op het welzijn van de werknemers. Het projecten sluit aan bij de welzijnswet van 1996 en CAO 72 over de psychosociale belasting door de arbeid. Dit rapport is opgebouwd in 5 hoofdstukken. In een eerste hoofdstuk worden het doel en de uitgangspunten van dit onderzoek toegelicht. De onderzoeksmethode, de uitvoering van de survey en de respons worden kort besproken.Het tweede hoofdstuk bevat een sociografisch beeld van de sector. Naast de subsectoren en de ondernemingsgrootte wordt ingezoomd op de functies, de genderverschillen, de leeftijdopbouw, het opleidingsniveau en de tewerkstellingscontracten.