Informatiedossier Wat maakt werk werkbaar 2007-2010 zelfstandige ondernemers

Informatiedossier Wat maakt werk werkbaar 2007-2010 zelfstandige ondernemers

In dit dossier wordt nagegaan hoe werkbaarheid van de zelfstandige ondernemers wordt beïnvloed door hun arbeidssituatie. Meer bepaald wordt de impact van de vijf risicofactoren in de arbeidssituatie (werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, arbeidsomstandigheden, gewerkte uren) op vier aspecten van werkbaar werk (psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden, werk-privé-balans) onderzocht. Het is in de eerste plaats de bedoeling de eerdere analyse op basis van de meting 2007 verder te onderbouwen en te verfijnen nu ook de gegevens van 2010 beschikbaar zijn. 

Contactpersonen: Ria Bourdeaud'hui - Stephan Vanderhaeghe