Informatiedossier Wat maakt werk werkbaar 2004-2007-2010? werknemers

Informatiedossier Wat maakt werk werkbaar 2004-2007-2010? werknemers

Dit dossier bekijkt hoe werkbaarheid beïnvloed wordt door de arbeidssituatie van de werknemer. Meer bepaald gaat het om een onderzoek naar de impact van de zes risicofactoren in de arbeidssituatie (werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, autonomie, ondersteuning door de directe leiding, arbeidsomstandigheden) op vier aspecten van werkbaar werk (psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden, werk-privé-balans). Het is in de eerste plaats de bedoeling de eerdere analyse op basis van de metingen 2004 en 2007 verder te onderbouwen en te verfijnen nu ook de gegevens van 2010 beschikbaar zijn. 

Contactpersonen: Ria Bourdeaud'hui - Stephan Vanderhaeghe