Informatiedossier Vlaamse werkbaarheidsmonitor.

Informatiedossier Vlaamse werkbaarheidsmonitor. Indicatoren voor de kwalitieit van de arbeid op de Vlaamse arbeidsmarkt 2004

In het informatiedossier worden de eerste resultaten gepresenteerd van de (nulmeting 2004) Vlaamse werkbaarheidsmonitor. Het betreft een basisrapportering met kengetallen voor vier werkbaarheidsaspecten (psychische vermoeidheid, welbevinden in het werk, leermogelijkheden, werk-privé-balans) en zes risico-indicatoren (werkdruk, emotionele belasting, taakvariatie, autonomie, ondersteuning door de directe leiding en belastende arbeidsomstandigheden) op het niveau van de Vlaamse arbeidsmarkt. Het rapport bevat vergelijkend cijfermateriaal voor verschillende werknemerscategorieën (geslacht, leeftijd), jobprofielen (contractvorm, beroepsgroep), ondernemingstypes en sectoren (vijf industriële sectoren en negen sectoren uit de profit en non-profit dienstverlening).