Informatiedossier TOA 2007 Opleiding

Informatiedossier TOA 2007 Opleiding

Driejaarlijks peilt Stichting Innovatie & Arbeid via de TOA-enquête (Technologie Organisatie inzet van Arbeid) naar de toepassing van nieuwe vormen van managements- en organisatieconcepten in de Vlaamse economie. Het onderzoek is ontworpen om een zicht te krijgen op feitelijke ontwikkelingen in het bedrijfsleven en dit over een langer tijdsperspectief. Hiertoe wordt een steekproef van ondernemingen en organisaties met minstens één werknemer uit alle sectoren, inbegrepen het onderwijs, de overheid en de social profit, telefonisch bevraagd. De meest recente TOA-enquête (2007) behaalde een respons van 68%. De resultaten inzake opleiding werden gebundeld in een themadossier. We stellen vast dat in 2007 91% van de bedrijven en organisaties uit Vlaanderen in opleiding voorzien. Dit is een stijging van 8% ten aanzien van 2001. Grootte en sector spelen een rol; bijna alle grote bedrijven en organisaties (+200 werknemers) en organisaties uit de overheid, onderwijs of social profit (OOSP) voorzien in opleiding voor hun werknemers. Weinig bedrijven en organisaties leiden intensief op. In 32% van de bedrijven en organisaties volgen minder dan één op vijf werknemers opleiding. Bovendien gaat het vaak om een beperkt aantal uren opleiding: 31% van de organisaties voorziet maximaal één dag opleiding per jaar per opgeleide werknemer en 42% houdt het op één tot drie werkdagen. Tot slot giet 54% van de ondernemingen en organisaties de opleidingsbehoeften voor het komende jaar in een opleidingplan.