Informatiedossier TOA 2007 ICT

Informatiedossier TOA 2007 ICT

Driejaarlijks peilt Stichting Innovatie & Arbeid via de TOA-enquêtes (Technologie Organisatie inzet van Arbeid) naar de toepassing van nieuwe vormen van managements- en organisatieconcepten in de Vlaamse economie. Het onderzoek is ontworpen om een zicht te krijgen op feitelijke ontwikkelingen in het bedrijfsleven en dit over een langer tijdsperspectief. Hiertoe wordt een steekproef van ondernemingen en organisaties met minstens één werknemer uit alle sectoren, inbegrepen het onderwijs, de overheid en de social profit, telefonisch bevraagd. De meest recente TOA-enquête (2007) behaalde een respons van 68%. De bevindingen inzake ICT werden gebundeld in een themadossier. In 42% van de bedrijven en organisaties ondersteunen gekoppelde informaticasystemen de dienstverlening of de productie. Hoe groter de organisatie of onderneming, hoe groter de kans op dergelijke informaticasystemen. Het aantal bedrijven en organisaties met belangrijke informaticainvesteringen loopt terug. In 2007 gaat het om 73% van de bedrijven en organisaties. E-commerce zit in de lift, ongeacht de sector of de organisatieomvang. 84% van de bedrijven en organisaties bestellen elektronisch. 75% van de ondernemingen ontvangen minstens een deel van hun bestellingen elektronisch. Het aantal bedrijven en organisaties dat het beheer en onderhoud van informatica uitbesteedt, neemt af. In 2007 besteedt 65% van de ondernemingen en organisaties het beheer en onderhoud van informatica gedeeltelijk of volledig uit.