Informatiedossier TOA 2001-2007 Teamwerk in ondernemingen en organisaties met minstens 10 werknemers

Informatiedossier TOA 2001-2007 Teamwerk in ondernemingen en organisaties met minstens 10 werknemers

In dit themadossier van de Technologie, Organisatie & Arbeid (TOA)-enquête wordt een analyse gepresenteerd van de gegevens over teamwerk bij de ondernemingen en organisaties met 10 of meer werknemers. Wat is er met teamwerk gebeurd in de periode 2001-2007?
Het aandeel teamgeorganiseerde ondernemingen en organsiaties stabiliseert. Teamwerk is niet meer voor de voorlopers maar is een algemeen verspreide organisatievorm geworden. We zien ook een rijping van het concept, onder andere door het toenemend aantal bevoegdheden dat aan teams wordt toegekend.