Informatiedossier de tewerkstelling van oudere werknemers. Ervaringen van Vlaamse HR-managers

Informatiedossier de tewerkstelling van oudere werknemers. Ervaringen van Vlaamse HR-managers

STV-Innovatie & Arbeid verzamelde getuigenissen van twintig Vlaamse personeelsmanagers rond de tewerkstelling van oudere werknemers. Het betreft geen representatief staal van ondernemingen en ondervraagde betrokkenen. De praktijkervaringen kunnen wel een bijdrage leveren aan het debat over de tewerkstelling van oudere werknemers. Mogelijke troeven en beperkingen bij deze tewerkstelling houden volgens de managers verband met hun competenties en gezondheid, maar ook met de positie en de functie die ze binnen de organisatie bekleden. Sommige bedrijven zetten stappen in een leeftijdsbewust personeelsbeleid voor alle medewerkers; andere nemen maatregelen in het kader van een eindeloopbaanbeleid.  Systemen van vervroegde uittreding zijn algemeen bekend. Daarnaast probeert men de inzetbaarheid van de oudere werknemers te bevorderen of te behouden: met maatregelen die erop gericht zijn om hun kennis en ervaring actueel te houden, maatregelen die bedoeld zijn om hen minder te belasten (fysiek minder belastende functies, minder verantwoordelijkheid, aangepaste werkregimes) en maatregelen die een andere rol voorzien zoals peter van jongeren of coördinator bij systemen van kennisoverdracht. De meeste oplossingen blijken om organisatorische redenen echter vaak moeilijk veralgemeenbaar voor grote groepen oudere werknemers.