Informatiedossier retentie- en verzuimbeleid in callcenters

Informatiedossier retentie- en verzuimbeleid in callcenters

De job van callcenteroperator is volgens de VDAB een knelpuntberoep. Callcenters vinden moeilijk voldoende, geschikte operators. Ook zijn het personeelsverloop en -verzuim hoog. Bij twaalf callcenters werd nagegaan welke oplossingen ze zoeken in hun organisatie- en personeelsbeleid. Het informatiedossier is een inventaris van oplossingen door de callcenters vermeld, waarvan ze hopen dat ze een gunstig effect hebben op het aantrekken en behouden van personeel en het verzuim verminderen. Het onderzoek geeft echter geen uitsluitsel over het effect of de wenselijkheid van de ene of de andere maatregel. Daarvoor is langlopend onderzoek nodig.