Informatiedossier overheidsbeleid ter stimulering van organisatie-innovatie in bedrijven: lessen uit het buitenland

Informatiedossier overheidsbeleid ter stimulering van organisatie-innovatie in bedrijven: lessen uit het buitenland

Innoveren is een complex proces van zowel technologische als organisatorische vernieuwingen. Overheden spelen een belangrijke rol in het stimuleren van technologische innovatie, maar welke kan hun rol zijn in het bevorderen van organisatorische innovaties in ondernemingen? STV-Innovatie & Arbeid keek over de grenzen en ging op zoek naar overheidsprogramma’s waarin het stimuleren van organisatieverandering als expliciete (deel)doelstelling is geformuleerd. In totaal worden 29 programma’s doorgelicht, van Scandinavië tot Signapore. Er worden suggesties uit afgeleid die nuttig kunnen zijn voor specifieke Vlaamse beleidsdomeinen en er worden tien algemene succesfactoren van dergelijk overheidsbeleid besproken. Die hebben te maken met de visie in het programma, het creëren van betrokkenheid van alle partners, de wijze waarop het programma wordt opgebouwd en tenslotte enkele flankerende voorwaarden.