Informatiedossier organisatievernieuwing in Vlaamse micro-ondernemingen. Statistische oefeningen over productinnovatie, organisatiestructuur,organisatieverandering, opleiding, HRM en IKZ.

Informatiedossier organisatievernieuwing in Vlaamse micro-ondernemingen. Statistische oefeningen over productinnovatie, organisatiestructuur,organisatieverandering, opleiding, HRM en IKZ.

Met de TOA-survey (Technologie-Organisatie-Arbeid) volgt STV-Innovatie & Arbeid de belangrijkste ontwikkelingen in management en personeelsbeleid cijfermatig op voor de Vlaamse sociale partners. STV beschikte (op basis van bevragingen in 1998 en 2001) reeds over indicatoren voor organisaties met meer dan 10 werknemers. Begin 2004 werkten een representatief staal van ondernemers uit bedrijven met 1 tot 9 werknemers mee aan een specifieke meting voor kleinere KMO-werkgevers, de zgn. micro-ondernemingen.
Het rapport is een vervolg op het Informatiedossier Organisatievernieuwing in Vlaamse micro-ondernemingen. (01/10/2004). Het omvat een meer diepgaande analyse van de onderzoeksgegevens en onderzoekt de verklarende factoren die een rol spelen bij innovatief gedrag, organisatiestructuur, organisatieverandering, opleiding, human ressources management en kwaliteitszorg.