Informatiedossier organisatievernieuwing in de praktijk voorbeelden uit Finland, Nederland, Ierland, Duitsland en België

Informatiedossier organisatievernieuwing in de praktijk voorbeelden uit Finland, Nederland, Ierland, Duitsland en België

STV - Innovatie & Arbeid ging na hoe in het buitenland programma’s voor organisatievernieuwing (naast technologische vernieuwing) tegelijk leiden tot het verbeteren van de bedrijfsresultaten en de kwaliteit van de arbeid. Daarvoor werden 24 goede praktijkvoorbeelden uit Finland, Ierland, Nederland en Duitsland onderzocht. Uit de voorbeelden en cijfers van de programma’s blijkt dat klantgerichtheid, zelf regelen, betere inzetbaarheid, participeren en leren, bijdragen tot organisatievernieuwing, economische groei en meer werkbaar werk.