Informatiedossier de koerier en expressesector in kaart gebracht

Informatiedossier de koerier en expressesector in kaart gebracht

Het is duidelijk dat de sector van de expresse- en koerierdiensten zich ook in België de voorbije tien jaar heeft ontwikkeld tot een belangrijke activiteit binnen het beroepsgoederenverkeer. Dit heeft voornamelijk te maken met veranderingen in productieprocessen aan de verladerskant. Maar op diverse terreinen, zoals de functies en activiteiten die door de koerierbedrijven worden verricht, de marktpositie en de bedrijfsvoering, bestaat er tot op dit ogenblik zeer weinig zicht. Aan de basis van dit onderzoek lagen dan ook vragen als: Hoe ziet de markt van koerier- en expressediensten er uit? Wat zijn de verschillende types spelers op de markt? Wat is de achtergrond van de verschillende types bedrijven, welke specifieke kenmerken hebben ze? Hoe zijn die bedrijven georganiseerd?