Informatiedossier externe arbeidsmobiliteit in Vlaanderen: stand van zaken

Informatiedossier externe arbeidsmobiliteit in Vlaanderen: stand van zaken

Op vraag van de Vlaamse sociale partners verzamelde STV-Innovatie & Arbeid empirisch materiaal dat relevant is voor het schetsen van de kennis over het fenomeen ‘externe arbeidsmobiliteit’ binnen Vlaanderen. In dit informatiedossier wordt dit materiaal gebundeld.
Arbeidsmobiliteit is het fenomeen waarbij werknemers van job veranderen. Dat kan binnen dezelfde onderneming gebeuren, dan is er sprake van interne arbeidsmobiliteit. Als de werknemer van werkgever verandert is er externe arbeidsmobiliteit. Dit project gaat over externe arbeidsmobiliteit binnen Vlaanderen. Op vraag van de Vlaamse sociale partners verzamelde STV-Innovatie & Arbeid empirisch materiaal dat relevant is voor het schetsen van de kennis over het fenomeen ‘externe arbeidsmobiliteit’ binnen Vlaanderen. In een tweede fase werden enkele gesprekken met deskundigen gevoerd om een aantal tegensprekelijke resultaten te toetsen.
Externe arbeidsmobiliteit is een complex fenomeen dat onderzoeksmatig vooral op macroniveau wordt benaderd. Het kent groot aantal facetten die in heel wat gevallen tot tegenstrijdige of weinig eenduidige resultaten leiden. Het is een grote puzzel waarin geen duidelijk patroon is te herkennen, de verschillende discours lopen door elkaar.