Informatiedossier bedrijfs- en arbeidsorganisatie in de Vlaamse ondernemingen en organisaties in 2001. Statistisch naslagwerk

Informatiedossier bedrijfs- en arbeidsorganisatie in de Vlaamse ondernemingen en organisaties in 2001. Statistisch naslagwerk

Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek naar Organisatievernieuwing in de Vlaamse Industrie. De gegevens voor dat onderzoek werden verzameld in 1998 en gepubliceerd in 1999. STV-Innovatie & Arbeid opteert er voor om dit onderzoek voortaan driejaarlijks uitvoeren. Deze versie, met gegegvens die betrekking hebben op het jaar 2001, is uitgebreid naar alle sectoren, dus niet alleen de industrie. Ook de overheid, het onderwijs en de diverse andere non-profit sectoren zijn mee opgenomen. Verder zijn heel wat vragen aangepast, verwijderd en toegevoegd. De selectie is gemaakt op basis van de evaluatie van de vorige editie en met het oog op de uitbreiding naar de andere sectoren. De vergelijking met de vorige editie is daardoor niet altijd mogelijk.