Informatiedossier arbeidsethos en arbeidsoriëntaties op de Vlaamse arbeidsmarkt loontrekkenden en zelfstandige ondernemers

Informatiedossier arbeidsethos en arbeidsoriëntaties op de Vlaamse arbeidsmarkt loontrekkenden en zelfstandige ondernemers

Sommigen vinden dat ‘werk’ de kern van hun leven uitmaakt of dat het een plicht is tegenover de samenleving, anderen zijn daar veel minder van overtuigd. Deze houdingen ten aanzien van betaald werk noemt men het arbeid ethos. STV-innovatie& arbeid peildeSommigen vinden dat ‘werk’ de kern van hun leven uitmaakt of dat het een plicht is tegenover de samenleving, anderen zijn daar veel minder van overtuigd. Deze houdingen ten aanzien van betaald werk noemt men het arbeid ethos. STV-innovatie& arbeid peilde