Hallo werken in het call center

Hallo werken in het call center

Tot voor een paar jaar ging het om niet veel meer dan een paar telemarketingbureaus. Tegenwoordig
schieten ze als paddestoelen uit de grond en dienen zich aan als beloftevolle werkverschaffers in een
nieuwe economie. We hebben het over de call centers. In deze brochure wordt deze nieuwe branche onder de loep genomen. Vanwaar de interesse voor deze nieuwe vorm van klantenbenadering?
Wat doet een call center? Hoeveel mensen werken in een call center? Hoe zien call centers er uit, nu en in de toekomst? Hoe ziet het werk van een operator er uit? Waarom is het verloop in de call center-branche zo hoog? Hoe kan het eventueel anders, beter?