Focus werkbaar werk - Kortgeschoolde arbeidsters

Sleutelen aan meer werkbaar werk voor arbeidsters met een lage scholingsgraad

Sinds 2004 kent het aandeel kortgeschoolde vrouwelijk arbeidsters met werkbaar werk een positieve evolutie namelijk een stijging van 28,9% naar 34,7%. Toch heeft in 2010 slechts één op drie kortgeschoolde vrouwelijk arbeidster een werkbare job. Het probleem van de lage werkbaarheidsgraad bij de kortgeschoolde arbeiders stelt zich nog scherper bij de vrouwen dan bij de mannen. De ambitie uit het pact 2020 om de werkbaarheidsgraad van Vlaanderen op te trekken tot 60% zal een bijzondere inspanning vragen voor de vrouwelijke kortgeschoolde arbeidsters. 

Contactpersonen: Ria Bourdeaud'hui - Stephan Vanderhaeghe