Focus werkbaar werk - Fysieke arbeidsbelasting en werkbaar werk

Hoewel de arbeidsomstandigheden in fabrieken en kantoren de laatste decennia duidelijk verbeterd zijn, blijft zwaar, gevaarlijk of repetitief werk voor veel werknemers nog een dagelijkse realiteit. Uit de resultaten van werkbaarheidsenquête van de Stichting Innovatie & Arbeid (2010) blijkt bv. dat 22,7% van de arbeiders frequent
geconfronteerd wordt met gevaarlijke situaties of ongevalsrisico’s, 43,3% van de zorgmedewerkers met lichamelijk zware taken en 40% van de uitvoerend bedienden met repetitieve hand/armbewegingen. Fysiek belastend werk kan de werkbaarheid ernstig in het gedrang brengen. Zo geeft minder dan de helft (46,2%) van de werknemers die lichamelijk zwaar werk hebben, aan dat ze in hun huidige job kunnen doorwerken tot hun pensioen.