Focus nieuwsbrieven 2007 - zelfstandige ondernemers

De reeks 'Focus op werkbaar werk' neemt telkens één bepaald aspect van werkbaar werk onder de loep en wordt verspreid via de elektronische nieuwsbrief 'Focus op Innovatie & Arbeid' van de Stichting Innovatie & Arbeid.

Hieronder vind je een lijst met de reeds verschenen nummers van deze reeks op basis van de werkbaarheidsmonitor 2007. Intekenen op de nieuwsbrief kan je in de rechterkolom van deze webpagina.

Zelfstandige ondernemers