Focus op innovatie & arbeid - organisatiestructuur en teamwerk

Werkoverleg en teamwerk staan naast hiërarchische structuur

Overlegvormen zoals kwaliteitskringen, werkoverleg of teamwerk staan naast een hiërarchische structuur en komen er niet voor in de plaats. Dat is een van de bevindingen van het nieuwe themadossier in de reeks van het IOA 2011 onderzoek.