Competentie- en opleidingsbeleid in Vlaanderen

Zes op de tien ondernemingen en organisaties voorzagen het afgelopen jaar een opleiding voor hun werknemers. Dat zijn evenveel ondernemingen als in 2018, ondanks de coronacrisis. Wel zijn er opvallende verschuivingen in de opleidingsvorm. Er worden minder klassieke opleidingen en on-the-job trainingen georganiseerd, terwijl e-learning net meer voorkomt. Ook nam het gemiddeld aantal werknemers dat een opleiding krijgt binnen de onderneming af.

Dat blijkt uit een rapport van de SERV/Stichting Innovatie & Arbeid over competentie- en opleidingsbeleid op basis van de driejaarlijkse Ondernemingsenquête. Ruim duizend ondernemingen en organisaties uit Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel werden hierover bevraagd.

Opleidingsinspanningen blijven op eenzelfde peil ondanks corona

Zes op de tien voorzien een startopleiding voor pas aangeworven werknemers. Dat is hoofdzakelijk een startopleiding met algemene info over de organisatie (51%) en in mindere mate startopleidingen speciaal gemaakt voor bepaalde functies (36%). Ook na de inloopperiode voorzien ondernemingen en organisaties een opleiding. Er wordt vooral ingezet op klassieke opleiding (44%) en e-learning (41%) en in mindere mate op on-the-job training (35%). Ondanks de coronacrisis blijven de opleidingsinspanningen op peil: zes op de tien ondernemingen en organisaties voorzien een startopleiding en evenveel een opleiding (gewone opleiding, e-learning, on-the-job training). Er zijn wel opvallende verschuivingen op te merken in de keuze van opleidingsvorm. Gewone opleiding en on-the-job training komen minder voor terwijl er wel een sterke toename is in e-learning. Ook krijgen in vergelijking met 2018 gemiddeld minder werknemers een opleiding: 70% in 2018 tegenover 64% in 2021.

Een kwart heeft een opleidingsplan dat een overzicht van de opleidingsbehoeften en vormingen per organisatie weergeeft. Deze komen in 2021 na een lange periode van status-quo vaker voor. De groei is vooral op te tekenen bij kleinere ondernemingen en organisaties en de quartaire sector.

Vier op de tien ondernemingen heeft competentieprofielen

De onderzoekers polsten ook naar het gebruik van competentieprofielen. Het aandeel ondernemingen dat competentieprofielen heeft opgemaakt is sinds 2011 toegenomen tot 40% in 2021. Ze worden vooral gebruikt bij de introductie van nieuwe personeelsleden, de beoordeling, loopbaanbegeleiding en functioneringsgesprekken.

Functioneringsgesprekken zijn ingeburgerd

Zeven op de tien ondernemingen en organisaties voeren functioneringsgesprekken, meestal met alle werknemers (80%). Functioneringsgesprekken komen sinds 2011 steeds vaker voor. Vooral bij kleinere ondernemingen en organisaties zien we een toename. Bij de grotere ondernemingen lijkt een verzadigingspunt te zijn bereikt.

Competentie- en opleidingsbeleid gaan samen met groei

Ondernemingen en organisaties met een competentie- en opleidingsbeleid blijken het op een aantal vlakken opvallend goed te doen. Ze innoveerden meer dan andere in nieuwe of verbeterde producten of diensten. Ze zijn ook financieel gezonder, ze groeien vaker en verwachten ook meer groei in de toekomst. Of ze zo goed presteren omdat ze een competentie- en opleidingsbeleid hebben, of dat ze een competentie- en opleidingsbeleid hebben omdat ze goed presteren is niet uit te maken, maar het verband is wel opvallend. Competentie- en opleidingsbeleid gaat duidelijk hand in hand met innovatie, financiële gezondheid en groei.