Ondernemersenquête 2021

Project status
Lopend

Welke aanpassingen hebben ondernemingen en organisaties doorgevoerd in het personeelsbeleid, arbeidsorganisatie, financiering, digitalisering of marketing gedurende de coronacrisis? Zorgen bepaalde kenmerken van de arbeidsorganisatie, innovatiebeleid of personeelsbeleid ervoor dat ondernemingen en organisaties veerkrachtiger zijn en ze de coronacrisis beter hebben doorstaan dan anderen? Dat onderzoeken we in de Ondernemingsenquête.

Het onderzoek levert cijfers over de feitelijke ontwikkelingen in organisaties in een langer tijdsperspectief. Dit onderzoek wordt al sinds 1998 driejaarlijks telefonisch afgenomen (voorheen heette het ‘TOA’ of Technologie, Organisatie en Arbeid enquête, later ‘IOA’ of Innovatie, organisatie en inzet van Arbeid enquête). Op basis van een selectie van items uit deze enquête wordt sinds 2011 ook de ICO2020 berekend, de Indicator voor Competentiegerichte Ondernemingen.

Wat onderzoeken we?

In de ondernemingsenquête 2021 zitten een aantal basisvragen die een breed spectrum van organisatiepraktijken bestrijken, zoals opleiding, competentiebeleid, werkoverleg, teamwerk en samenwerkingen met andere ondernemingen, organisaties of instellingen.

Daarnaast zijn in deze editie vragen opgenomen over digitalisering, de flexibele inzet van personeel, de ervaren gevolgen en doorgevoerde aanpassingen ten gevolge van de coronacrisis.

Werkwijze

De enquête wordt driejaarlijks telefonisch afgenomen bij een representatieve steekproef van ondernemingen en organisaties uit Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel. Het gaat om ondernemingen en organisaties met minstens één werknemer, uit alle sectoren, inbegrepen het onderwijs, de overheid en de social profit.

De respondenten zijn de personeelsverantwoordelijken of zaakvoerders. De interviews gebeuren aan de hand van een volledig gesloten vragenlijst. De steekproeven zijn gestratificeerd naar sector (industrie inclusief primaire sector, diensten, bouw en quartaire sector) en grootte. De gegevens worden achteraf gewogen voor de totaalcijfers. Voor elke editie wordt een nieuwe steekproef getrokken.

Timing

De vragenlijst wordt afgenomen in september en oktober 2021. De resultaten worden in verschillende rapporten gepubliceerd. Het voorziene einde van het project is begin 2023.