Ondernemersenquête 2021

Project status
Lopend

In 2021 zal de zevende editie van de ‘Ondernemingsenquête’ worden uitgevoerd.
We meten de evolutie in de tijd van de competentiegerichtheid van ondernemingen en organisaties (indicator ICO 2020), de mate waarin en wijze waarop ondernemingen flexibele arbeid inzetten en de stand van zaken m.b.t. een aantal aspecten van digitalisering. We kijken indien mogelijk ook naar veerkracht en het aanpassingsvermogen van de ondernemingen en de rol van betrokkenheid van werknemers hierbij.
We houden hiervoor een telefonische bevraging bij een representatief staal van ondernemingen en organisaties uit Vlaanderen en (Nederlandstalig) Brussel.