Vier valkuilen om te vermijden voor ondernemers in de horeca

Ondernemers in de horeca hebben het niet gemakkelijk. Slechts een op de drie (34%) is tevreden over zijn keuze voor het zelfstandig ondernemerschap en ziet zich zijn of haar job volhouden tot het pensioen. Dat leert een rapport van de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV. De Stichting onderzocht welke factoren bepalend zijn voor de tevredenheid van horecaondernemers en kwam uit bij vier sleutels: de werkbaarheid, de competentieportfolio, de sociaal-economische setting en het professioneel netwerk van de ondernemer.

Wie aandacht heeft voor deze vier sleutels, scoort hoger wat tevredenheid over de loopbaan betreft. Hiervoor reikt het rapport enkele handvaten aan waarmee zelfstandigen aan de slag kunnen. Toch blijft dit slechts een eerste aanzet. Elke aanpak is persoonlijk en hangt af van de ondernemer en de organisatie. De Stichting benadrukt dat de handvaten via ervaringsuitwisseling en kennisdeling verder verfijnd moeten worden.

Vier valkuilen, vier sleutels

Katrien Penne, onderzoeker Stichting Innovatie & Arbeid: “In de horeca draai je als ondernemer lange dagen met onregelmatige uren. Het is vrij gemakkelijk om een horecazaak op te starten wat ertoe leidt dat niet iedereen even doordacht begint. Er zijn heel wat hulpmiddelen beschikbaar maar door de onregelmatige uren is het soms moeilijk om je bij te scholen.”

Werkbaar werk

Werkstress en de werk-privébalans zijn de grootste knelpunten. Ruim driekwart van de bevraagden werkt ’s nachts (tussen 22u en 6u), negen op de tien heeft onregelmatige of onvoorstelbare werktijden, een gemiddelde werktijd telt 64 uren en het gemiddeld aantal vakantiedagen is 17 per jaar.

Competentieportfolio

Die onregelmatige uren zorgen ervoor dat de ondernemers niet altijd de kans hebben om competenties bij te schaven. Ruim driekwart van de ondernemers in de horeca is kort- of middengeschoold. Nog niet één op de vijf (17%) schoolt zich bij, 60% vindt zichzelf niet voldoende vaktechnisch onderlegd en maar liefst 75% geeft aan niet over de nodige managementvaardigheden te beschikken.

Sociaal-economische setting

Amper drie op de tien is tevreden met de financieel-economische toestand van zijn onderneming, het inkomen en de mogelijkheid om financiering of leningen te bekomen. Slechts 15% is tevreden over de sociale bescherming die hij of zij als zelfstandige geniet. 35% van de ondernemers verwacht groei in de komende 3 à 5 jaar maar een even groot aantal denkt tegen dan niet meer actief te zijn binnen de sector.

Professioneel netwerk

Goed een derde van de horecazelfstandigen voelt zich goed ondersteund door een sociaal netwerk. De samenwerking met de overheid verloopt stroef, één op de vijf is hierover tevreden. De banden met partners, vennoten, leveranciers en cliënteel verlopen een heel stuk vlotter. Negen op de tien ondernemers is hier tevreden over. Ook over het personeel zijn de ondernemers een stuk positiever: driekwart geeft aan hierover tevreden te zijn.

Handvaten voor een veerkrachtige zelfstandige ondernemer

Een zelfstandige ondernemer die bereid is actie te ondernemen heeft heel wat mogelijkheden. De Stichting Innovatie & Arbeid bracht een aantal handvaten bij elkaar die een hefboom kunnen zijn voor meer tevredenheid.

In het kader van werkbaar werk lanceerde UNIZO dit jaar het pilootproject ‘de veerkrachtige zelfstandige’ ter preventie van stress en burn-out bij zelfstandige ondernemers. Dat gebeurt door middel van een brede sensibiliseringscampagne, specifieke tools, opleidingen, ontbijtsessies en individuele begeleidingen.

Om de competentieportfolio van horecaondernemers te versterken brachten de belangrijkste spelers in de sector de brochure ‘horecacompetenties van de toekomst’ uit. Dit is een leidraad voor ondernemers die hun vaardigheden willen aanscherpen en zich voorbereiden op de toekomst.