Industrie 4.0 in de maakindustrie onder de loep

De Stichting Innovatie & Arbeid nam Industrie 4.0 in vijf sectoren van de maakindustrie onder de loep en ging op zoek naar interessante voorbeelden in bedrijven. Het rapport bevat sectorstudies van de confectie, voeding, grafische sector en de meubel- en de metaalsector.

Uit het onderzoek blijkt dat Industrie 4.0 in Vlaanderen aan een stapsgewijze uitrol en implementatie bezig is. Gebrekkige kennis over de toepassingen van de technologieën 4.0 en - vooral voor kleinere bedrijven - de financiering ervan zijn belangrijke drempels. Dit neemt niet weg dat de vele 4.0-opportuniteiten worden onderkend en dat de ambitie leeft bij sectororganisaties, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (vakbonden 4.0) om de omslag te maken naar Industrie 4.0. De kenniscentra en netwerken zijn hierbij een onmisbare schakel. Het onderzoek brengt ook aan het licht dat betrokkenheid en participatie van werknemers, de net- en samenwerking met alle interne partners en een open innovatie met andere bedrijven in de waardeketen kritische succesfactoren zijn voor de transitie naar Industrie 4.0. Ten slotte heeft ook de overheid een belangrijke rol te spelen.