Zoeken op deze website

Sectorconvenants

Om de twee jaar sluiten de Vlaamse overheid en de sociale partners van de sectoren nieuwe sectorconvenants af.

Het doel van deze samenwerkingsovereenkomsten is zorgen voor:

  • een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
  • een degelijk opleidings- en competentiebeleid in bedrijven
  • en meer diversiteit op de werkvloer.

De Vlaamse overheid ondersteunt de engagementen van sectoren via het betoelagen van sectorconsulenten.