SERVacademie Hernieuwbare energie

Het tweede lunchdebat van de SERVacademie op 3 mei 2011 stond volledig in het teken van hernieuwbare energie. Annemie Bollen en Peter Van Humbeeck van de SERV-studiedienst gaven een toelichting bij het SERV-rapport over hernieuwbare energie. Prof. David Criekemans van het Steunpunt Buitenlands Beleid belichtte zijn onderzoek "Geopolitiek van de hernieuwbare energie 2010-2020: uitdagingen en opportuniteit voor Vlaanderen".

SERVacademie

De SERV organiseert vanaf 2011 de SERV-academie. Met dit nieuwe initiatief wil de SERV enkele keren per jaar een dabat organiseren over actuele sociaaleconomische thema's. Bedoeling is dat deze debatten inzichten aanbrengen en bijdragen tot goed geïnformeerde besluitvorming. Deze debatten richten zich tot de stakeholders van de SERV en de decisionmakers: de Vlaamse regering, het Vlaams parlement, de Vlaamse administratie, de sociale partners, ...

Thema van het lunchdebat hernieuwbare energie

In het Werkgelegenheidsplan en de krachtlijnen voor het Investeringsplan (WIP) van 17 december 2009 spraken de Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners af dat er een grondige evaluatie zou gebeuren naar de efficiëntie van het groenestroom- en WKK-ondersteuningsmechanisme. De VREG en het VEA kregen de opdracht van de Vlaamse regering om tegen eind september 2011 hun evaluatierapport aan de minister te bezorgen. Intussen publiceerden de SERV en het Steunpunt Buitenlands Beleid elk een lijvig rapport over het bredere hernieuwbare energiebeleid: de aanleiding voor SERVacademie om deze beide rapporten in de kijker te zetten.

Presentaties: Peter Van Humbeeck & Annemie Bollen en Prof. David Criekemans

Suggesties voor thema's feedback- en debatmomenten

Aansluitend op de presentaties konden de vijftig genodigden van de SERVacademie suggesties formuleren voor prioritaire thema's voor de geplande feedback- en debatmomenten. De SERVacademie van 3 mei 2011 vormt namelijk het startschot voor een reeks feedback- en debatmomenten die de SERV op dinsdag 17, 24 en 31 mei 2011 (telkens van 12u tot 17u) zal organiseren over zijn rapport hernieuwbare energie.?
Lijst met suggesties voor thema's feedback-en debatmomenten.