Advies jongerenbonus

16/01/2017

Voorontwerp van decreet betr. de maatregelen ten gunste van de tewerkstelling van jongeren in de social profitsector die voortvloeien uit de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact - jongerenbonus 'non-profit'

Soort publicatie:

advies op vraag

Adviesvrager:

Philippe Muyters

Jongeman sleutelt aan onderkant autoDe SERV stelt zich vragen bij het voornemen van de Vlaamse regering om drie van de vier deelprojecten van de jongerenbonus te laten uitdoven. Als de maatregel wordt afgeschaft, vraagt de SERV dat de regering een volwaardig alternatief voorziet. Niet alleen voor de 645 jongeren die door deze beslissing worden getroffen maar voor alle betrokkenen. De jongerenbonus richt zich tot jongeren onder de 30 die hoogstens over een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs beschikken en vond zijn oorsprong in het Generatiepact. Sinds de zesde staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor deze maatregel. 

16/01/2017: Goedgekeurd raad

Documenten:

Voor meer informatie kan je terecht bij Sandra Hellings

Thema's en trefwoorden:


Publicatienummer: 10924

Ook gevonden inMORASAR WGGVlaamse HavencommissieVlaamse Luchthavencommissie