Samen werken aan materialen en energie

mensen die werken aan een lopende band waarop wordt verpakt‘Samen werken aan een duurzaam materialen- en energiebeleid’ krijgt bij BelOrta, BOSS paints, Colruyt Group, Nnof, Norbord, Nyrstar, TE Connectivity en Volvo Trucks op talrijke manieren vorm. De bedrijven werken vanuit een ketenbenadering. Materialen en energie zijn een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering en bedrijfsfilosofie geworden. Met de acties die de bedrijven nemen, streven ze naar een win win- op economisch, ecologisch en sociaal vlak. De dialoog met en inbreng van de werknemers is daarbij een belangrijke troef.

Geleidelijk is de aandacht rond materialen en energie in de betrokken bedrijven verbreed en versterkt. Soms gaat het om ingrijpende investeringen zoals het plaatsen van nieuwe installaties met een gunstige impact op het materiaal- en energiegebruik maar er worden ook veel kleine efficiëntieverbeteringen doorgevoerd zoals het vermijden van afval of energieverspilling. De bedrijven zetten stappen naar meer energie-onafhankelijkheid, hernieuwbare energie en energierecuperatie. Ze benutten materialen en energie zo goed mogelijk en houden meer rekening met de afvalhiërarchie, de levenscyclus van producten en diensten en het materialen- en energiegebruik in de hele keten. Ze zoeken naar nieuwe producten en diensten en werken actief samen met andere bedrijven en platformen om hun doelstellingen te bereiken.

De bedrijven zetten in op een actieve inbreng van de werknemers bij de aanpak van het materialen- en energiebeleid. Dit past in de open bedrijfscultuur en bedrijfsorganisatie die men nastreeft. Werknemers beschikken volgens de bedrijven over belangrijke kennis en informatie en kunnen nieuwe ideeën aandragen omdat ze dagelijks met de producten, processen en installaties werken. Materialen en energie zijn niet onmiddellijk onderwerpen die tot de klassieke sociale materies behoren waar werknemersafgevaardigden zich op toeleggen. Toch zijn ook de werknemersafgevaardigden erin geïnteresseerd. De bestudeerde bedrijven informeren hen hierover of betrekken de afgevaardigden via een aantal kanalen actief bij het duurzaam materialen- en energiebeleid.

De bedrijven vragen een proactief, samenhangend, stabiel overheidsbeleid rond materialen en energie met een duidelijke langetermijnvisie en ondersteuning van hun acties.