Eerste resultaten uit IOA-enquête over groeiondernemingen

groeiondernemingGroeiondernemingen of zogenaamde Trends Gazellen voeren belangrijke veranderingen door in hun organisatie en personeelsbeleid. Ze zijn ook innovatiever dan 'gewone' ondernemingen. Dat en andere gegevens blijkt uit het IOA-onderzoek bij Trends Gazellen. Vandaag heeft de Stichting Innovatie & Arbeid de eerste resultaten voorgesteld op het Flanders Synergy Congres 2011.

 

 

Kenmerken van Trends Gazellen

  • Trends Gazellen maken vaker deel uit van een (internationale) groep en hebben vaker een internationaal aspect in hun productie, maar hun afzetmarkt is niet noodzakelijk internationaal. Ze brengen wel vaker nieuwe producten of diensten op de markt, maar het maakt niet veel uit of dat een nieuw product is voor de markt of voor de onderneming.

  • Trends Gazellen werken vaker samen met universiteiten of hogescholen en met bedrijfsadviseurs of consultants. Ze werken ook samen met tal van andere instanties, maar niet vaker dan vergelijkbare bedrijven die geen Trends Gazelle zijn.

  • Het verschil tussen Trends Gazellen en andere bedrijven zit maar in zeer beperkte mate in de productiemethoden, logistiek of technologie. Enkel het toepassen van de Balanced Scorecard en het veranderen van werkwijzen op het vlak van logistiek en distributie vinden we significant vaker terug bij Trends Gazellen. Andere aspecten zoals veranderen van productiemethodes, het gebruik van JIT of ERP maken het verschil niet.

  • Op het vlak van organisatie en personeelsbeleid zijn er wel belangrijke verschillen. Trends Gazellen kennen vaker Teamwerk en Kwaliteitskringen en ze hebben minder vaak 'eenvoudig gestandaardiseerd werk'. Ze geven ook vaker aan dat ze aan hun organisatiestructuur hebben gesleuteld in de voorbije twee jaar. Gazellen doen vaker een beroep op uitzendwerk. Daarnaast maken ze ook vaker en voor een groter deel van het personeel gebruik van overwerk. Voor andere flexibiliteitsinstrumenten, zoals tijdelijke contracten of nacht- of weekendwerk is er geen verschil.

  • Ten slotte besteden ze ook meer aandacht aan hun personeelsbeleid. Ze leiden vaker op, ze hebben vaker competentieprofielen en voeren vaker functionerings- en/of beoordelingsgesprekken. Opmerkelijk is wel dat ze in de uitvoeringsmodaliteiten niet verschillen: het is in het doen zelf, niet zozeer in de manier waarop dat het verschil zit.

Trends Gazellen verschillen van de groep van vergelijkbare bedrijven doordat ze vaker innoveren – onder welke vorm dan ook, ze hebben meer aandacht voor hun personeelsbeleid, passen andere maatregelen van flexibiliteit toe en passen vaker vormen van arbeidsorganisatie toe met een grotere inbreng van op de werkvloer. Welke productiemethoden of –concepten er gehanteerd worden maakt weinig tot geen verschil uit.