Wordt werkbaar werk je werk? Vacature onderzoeksmedewerker werkbaar werk

Jobomschrijving

De Stichting Innovatie & Arbeid (bij de SERV, Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) is op zoek naar een onderzoeksmedewerker met kennis van het thema werkbaar werk en van kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Taken

 • Je voert (zelfstandig en in teamverband) sociaal-wetenschappelijk onderzoek uit over de kwaliteit van de arbeid/werkbaar werk en aanverwante thema’s. Dat betekent o.a. dat je onderzoek opzet en uitvoert, erover rapporteert en de onderzoeksresultaten op verschillende fora presenteert.
 • Je bent samen met je naaste collega’s verantwoordelijk voor het opzetten en uitvoeren van de vierjaarlijkse Vlaamse werkbaarheidsmeting en van de periodieke sectorale werkbaarheidsmetingen. Dat betekent concreet:
  • updaten van het meetsysteem
  • coördineren van het veldwerk
  • beheer van de database
  • tussentijds afstemmen met sociale partners en andere relevante actoren.
  • opstellen van algemene en thematische rapporten.
 • Na de afronding van het onderzoek maak je werk van het actief verspreiden van de onderzoeksresultaten, zodat de resultaten maximaal kenbaar zijn bij de werkgevers- en werknemersorganisaties en het ruime doelpubliek van de SERV.
 • Je levert ook beleidsvoorbereidend werk rond werkbaar werk.
 • Je volgt het onderzoek (nationaal en internationaal) over kwaliteit van de arbeid/werkbaar werk.
 • Je deelt je kennis met de andere medewerkers van de Stichting en de SERV, je werkt samen aan projectoverstijgende taken en ondersteunt de SERV in zijn rol van overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners.
 • Je onderhoudt contacten met wetenschappers en expertisecentra, bedrijven en organisaties, sectoren, overheidsadministraties, opleidingsactoren.
 • Je vertegenwoordigt de Stichting in stuurgroepen, netwerken, steunpunten.

Diploma

 • Je hebt een universitair diploma (master).
 • Onderzoekservaring is een pluspunt.

Kennen

 • Je hebt kennis van en ervaring met kwantitatieve onderzoeksmethoden en dataverwerking (kennis van/ervaring met SPSS is een plus).
 • Je hebt sterke interesse in en kennis van het thema werkbaar werk.
 • Je hebt feeling met de wensen en noden van de werkgevers- en werknemersorganisaties.
 • Je bent sterk in analytisch, innovatief en oplossingsgericht denken en schrijven.
 • Je bent taalvaardig en kan goed mondeling en schriftelijk communiceren.
 • Je kan onderzoeksresultaten op een boeiende manier aan zowel specialisten als aan een ruimer publiek overbrengen.
 • Je hebt een goed zelfinzicht en staat open voor feedback.
 • Je werkt actief samen met de collega’s om resultaten te halen en bij te dragen tot een positief klimaat in de groep.

Waar kom je terecht?

De Stichting Innovatie & Arbeid maakt deel uit van de SERV en voert onderzoek uit in opdracht van en voor de Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties. De Stichting Innovatie & Arbeid doet praktijkgericht onderzoek en verspreidt de onderzoeksinzichten naar de werkgevers- en werknemersorganisaties en naar ondernemingen, organisaties en sectoren. Het onderzoek is rond drie thema’s geclusterd:

 • arbeidsmarkt en innovatie in ondernemingen en organisaties
 • werkbaar werk en langere loopbanen
 • ondernemerschap, economie en innovatiebeleid

De Stichting innovatie & Arbeid bestaat uit een team van negen onderzoeksmedewerkers, twee vormings- en valorisatiemedewerkers en een afdelingshoofd. Drie onderzoekers van het team werken rond werkbaar werk en langere loopbanen. Eén van deze medewerkers gaat binnenkort met pensioen.

De SERV biedt

 • Een contract van onbepaalde duur in de salarisschaal A112 (geïndexeerde brutomaandwedde min. € 3.961 en max. € 5.932 ).
 • We houden rekening met gepresteerde diensten om de geldelijke anciënniteit vast te stellen.
 • Maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, een gratis abonnement op het openbaar vervoer, gsm-abonnement en tussenkomst internet.
 • Eigen verantwoordelijkheden en autonomie binnen een aangenaam werkkader.
 • Een team waarin ruimte is voor eigen inbreng, wederzijds respect en waar je jezelf mag zijn.
 • De mogelijkheid om opleidingen te volgen.
 • Aandacht voor een gezonde werk-privé balans: glijdende werkuren, mogelijkheid tot thuiswerk, vakantie-opvang voor kinderen van 3 tot 13 jaar.

Interesse?

Heb je interesse voor deze functie, stuur dan de door jou ingevulde vragenlijst en een gedetailleerd curriculum vitae naar sollicitatie@serv.be, t.a.v. dhr. Pieter Kerremans, administrateur-generaal. Wij verwachten je reactie ten laatste op 21 oktober 2022.

 • Ben je een kandidaat zonder het gevraagde diploma, maar met gelijkwaardigheid door ervaring (EVC) vraag dan een competentieportfolio aan via toegangsbewijs@vdab.be en stuur dan eveneens de door jou ingevulde vragenlijst en een gedetailleerd curriculum vitae naar sollicitatie@serv.be. Eventuele vragen over EVC kan je ook doorgeven via toegangsbewijs@vdab.be.
 • Heb je een buitenlands diploma? Dan heb je soms een erkenning van niveaugelijkwaardigheid nodig op het moment van indiensttreding. Je kunt deze aanvragen bij Naric Vlaanderen, www.naricvlaanderen.be
 • Voor de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen zijn gelijke kansen belangrijk, kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. De SERV moedigt mensen van allochtone afkomst of personen met een handicap of chronische ziekte aan om te solliciteren. Voor personen met een handicap of chronische ziekte zijn redelijke aanpassingen tijdens de selectie en op de werkplek mogelijk.

Meer info?

Heb je nog vragen over deze vacature, contacteer dan Anne Reyniers van de personeelsdienst van de SERV op het nummer 0475 72 02 85 of via sollicitatie@serv.be

Je kan ook terecht bij Katrijn Vanderweyden - hoofd van de Stichting Innovatie & Arbeid - op het nummer 0498 04 58 59 of via kvanderweyden@serv.be