Studiebezoek uit Mozambique

Delegatie uit Mozambique op bezoek in de haven van Antwerpen Van 7 tot 8 mei 2015 kwamen er 12 afgevaardigden van de haven van Maputo op studiebezoek in Vlaanderen. Deze delegatie werd begeleid door 3 IAO-mensen uit Maputo, Durban en Turijn. Het studiebezoek aan de haven van Antwerpen sloot aan bij een cursus die de groep eerder in de week had gevolgd in het opleidingscentrum van Turijn. Dit bezoek was een onderdeel van een IAO-project met de havens van Mozambique en Zuid-Afrika, meer bepaald het luik bevordering van het sociaal overleg en uitwisselen van knowhow in de havensector.

De SERV en de Vlaamse Havencommissie zijn samen met andere Vlaamse partners betrokken bij dit IAO-project dat voor de activiteiten met Mozambique door de Vlaamse Regering wordt gefinancierd. Het studiebezoek werd door het SERV-secretariaat georganiseerd met de medewerking van de Antwerpse havenpartners.

De groep bracht een bezoek aan het havenbedrijf, het opleidingscentrum, het aanwervingslokaal en aan 2 terminals. Omdat de delegatie gemengd was, managers zowel als werknemersafgevaardigden waren er ook afzonderlijke gesprekken met de sociale partners van de haven.