VESOC-akkoord alle hens aan dek

De Vlaamse Regering en de Vlaamse sociale partners hebben een VESOC-akkoord gesloten over de relance van de Vlaamse arbeidsmarkt. Met het plan ‘Alle hens aan dek’ wordt 190 miljoen euro extra uitgetrokken voor een krachtige, duurzame relance en transformatie van de Vlaamse arbeidsmarkt. Het nieuwe ambitieuze akkoord focust op drie prioriteiten:

  • een opleiding- en loopbaanoffensief
  • een inclusieve en mensgerichte digitalisering
  • een strategie gericht op een duurzame tewerkstelling voor iedereen.