De transitie naar een circulaire economie: beleidsagenda en aanbevelingen

Om de transitie naar een circulaire economie te versnellen, hebben de Vlaamse sociale partners in de SERV een beleidsagenda opgemaakt met 40 concrete aanbevelingen.

Die zijn gebundeld volgens vier thema’s :

  1. circulaire stromen aanmoedigen en versnellen,
  2. circulair ondernemen stimuleren,
  3. arbeidsmarkt klaarstomen en
  4. draagvlak vergroten.

De transitie naar circulaire economie is een systeemtransitie die een specifieke governance vereist. Ook op dat vlak formuleert de SERV zeven concrete aanbevelingen.  
Ter voorbereiding van het document “De transitie naar een circulaire economie: beleidsagenda en aanbevelingen” organiseerde de SERV vier rondetafels met sectoren. De verslagen hiervan zijn hieronder te lezen.