SERVbericht december 2011

Tijdschrift van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

In dit nummer

2   Edito
4   Naar een betere samenwerking tussen bedrijvenen kenniscentra
7   Rondetafel Bouw
8   Nieuwe aanpak nodig voor hernieuwbaar energiebeleid
10 IOA 2011
12 Beoordelen en belonen
13 Werken aan werkbaar werk
14 MORA vraagt globalere visie op verkeersfiscaliteit
15 Rondetafel Arbeidszorg
16 Van geprogrammeerde zorg naar zorgprognoses
18 Werkplekleren
20 Open kijk op talent
23Ge-SERV-eerd