SERV werkprogramma 2021

Welke dossiers liggen er in 2021 op de tafel van het Vlaams sociaal overleg? In het SERV-werkprogramma 2021 vind je het antwoord. Er is een uitgebreide versie van het werkprogramma en een samenvatting met thematisch overzicht.

In 2021 staan drie thema's centraal in het werkprogramma van de SERV:

  1. De coronacrisis aanpakken en benutten
    Vlaanderen zal ook in 2021 nog moeten samenleven met (de dreiging van het) virus. In deze ‘co-coronatijd’ willen de sociale partners in de SERV kort op de bal blijven spelen om snel de nodige signalen te geven met analyses en concrete, actiegerichte adviezen om gezamenlijk te kunnen blijven wegen op het crisis- en relancebeleid.
  2. Economische en sociale relance, ook duurzaam ingevuld
    Het relancebeleid en de relancebudgetten moeten helpen om de post-coronawereld toekomstgericht mee te vormen en Vlaanderen internationaal goed te positioneren. Doelgerichte maatregelen zijn meer dan ooit nodig om de transitie van Vlaanderen te sturen en de internationale positie van Vlaanderen als aantrekkelijke, innovatieve kenniseconomie te versterken. Daarbij moeten synergieën worden gerealiseerd met grote maatschappelijke uitdagingen zoals de digitale transformatie en de klimaat- en energietransitie
  3. Bestuurlijke kwaliteit en gezonde financiën
    De coronacrisis heeft het belang van bestuurlijke kwaliteit sterk zichtbaar gemaakt. Het traject naar veilige, inclusieve en toekomstgerichte relance vergt nog belangrijke keuzes, inhoudelijk en budgettair. Hoe die keuzes worden gemaakt, bepaalt in grote mate de kwaliteit van de beslissingen en hun impact op het terrein. Een degelijke beleidsaanpak vergt een goede onderbouwing met transparante data en een vlotte wisselwerking en open dialoog met experts en belanghebbenden waaronder in de eerste plaats de sociale partners.