SERV-akkoord 50+ bijsturing ' Samen op de bres voor 50+'

Vlaams minister van Financiën Begroting Werk Ruimtelijke Ordening en Sport
Philippe Muyters

Tewerkstelling van oudere werknemers blijft één van de voornaamste uitdagingen op de Vlaamse arbeidsmarkt. Vertrekkende vanuit het akkoord ‘Samen op de Bres voor 50+’ (2008), de bijsturingen uit het VESOC akkoord ‘Uitbreiding systematische aanpak 50+’ (2011) en de focus op 50+ in het Vlaams Loopbaanakkoord (2012), formuleren de SERV-partners nieuwe aanvullende uitgangspunten voor de bemiddeling en begeleiding van 50+ met oog op duurzame herinschakeling op de arbeidsmarkt.

De SERV-partners doen in het akkoord concrete voorstellen voor deze begeleiding en bemiddeling van werkzoekenden ouder dan 50 jaar en vragen de VDAB deze uit te werken in een plan van aanpak.