Rapport evaluatie begrotingsbeleid 2015-2019

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen evalueerde het begrotingsbeleid van de voorbije vijf jaar. Op basis daarvan schetsen de Vlaamse sociale partners de uitdagingen voor het begrotingsbeleid van de nieuwe Vlaamse Regering.

De Vlaamse werkgevers- en werknemersorganisaties vragen de nieuwe Vlaamse Regering om de komende jaren sterk in te zetten op investeringen binnen een duidelijk en coherent begrotingskader. Deze investeringen bieden de kans om te bouwen aan een koolstofarme en klimaatbestendige infrastructuur en tegelijk het economische weefsel te versterken en de mobiliteits- en milieuproblemen aan te pakken. Ook de uitrol van slimme steden, digitale infrastructuur en artificiële intelligentie krijgen zo meer stimulansen.