Rapport artificiële intelligentie

advies op eigen initiatief
Internationale verkenning van de sociaal-economische impact. Stand van zaken eind oktober 2020

Met dit informatierapport wil de SERV een algemeen beeld schetsen van het fenomeen AI. Dit past in het traject dat de SERV in 2017 opstartte in het kader van de digitale transformatie. Dat leidde al tot een integrale digitale agenda met vijftig bouwstenen en bijbehorende acties en adviezen en informatierapporten over ‘smart cities’ en ‘e-commerce’. Nu volgt dus een informatierapport over artificiële intelligentie waarin de sociaal-economische impact op de economie, arbeidsmarkt en competenties, onderwijs, HRM en overheid  vanuit een internationaal perspectief in kaart wordt gebracht. Waar relevant wordt ook de rol van COVID-19 in het AI-verhaal toegelicht.

Dat AI als ‘general purpose technology’ heel wat potentieel heeft  om antwoorden te formuleren op tal van sociaal-maatschappelijke uitdagingen zoals de energie- en klimaatproblematiek, welzijn en zorg, gezondheid, veiligheid, productiviteit, de arbeidsmarkt en haar probleem van mismatch van vraag en aanbod, de dienstverlening van de overheid, enz. hoeft geen betoog meer. Aan AI zijn omvangrijke economische belangen gekoppeld die in de toekomst alleen maar zullen toenemen. Steeds meer landen en regio’s maken nationale of regionale strategische plannen op om de ontwikkeling, uitrol en toepassing van artificiële intelligentie in het bedrijfsleven en de samenleving een boost te geven. Ook de Vlaamse Regering heeft in maart 2019 een beleidsplan Artificiële Intelligentie wereldkundig gemaakt met de bedoeling Vlaanderen op de AI-kaart te plaatsen.

De Vlaamse Regering blijft terecht de kaart trekken van AI door de uitrol ervan te versterken in onder meer de overheidswerking, het bedrijfsleven, de arbeidsbemiddeling en het onderwijs. Uit het rapport blijkt dat Europa en ook Vlaanderen over grote troeven beschikken maar nog voor heel wat uitdagingen staan om de kloof met de andere grote economische spelers te overbruggen. Dat is zeker het geval nu het VK als één van de belangrijkste AI-spelers uit de Europese Unie is getreden.

De SERV wil met dit rapport nuttige inzichten aanleveren die kunnen leiden tot adequate beleidsmaatregelen. De SERV zelf zal in 2021 de thematiek van AI verder uitdiepen in een aantal webinars en het daarop volgende sociaal overleg.