Overzicht intersectorale initiatieven najaar 2021

In dit overzicht vind je de initiatieven die de intersectorale adviseurs in het najaar 2021 plannen. Voor meer informatie kan je steeds bij hen terecht.