Oproep: herwonnen vrijheid is nog geen gewonnen spel

De Vlaamse sociale partners verwelkomen het Zomerplan dat perspectief biedt op een terugkeer naar een normaler leven en heel wat gesloten sectoren terug laat opstarten. Ook de versoepeling van het telewerken zal veel werknemers en werkgevers deugd doen. Zo’n perspectief is broodnodig maar de herwonnen vrijheid is nog geen gewonnen spel. Het is daarom cruciaal dat iedereen verantwoordelijk omgaat met de aangekondigde versoepelingen. De sociale partners nemen hun verantwoordelijkheid naar ondernemers en werknemers en roepen iedereen op om de regels en protocollen te blijven respecteren. Aan de overheid vragen zij om samen met de sectoren snel de regels verder te concretiseren en zo te zorgen voor de nodige duidelijkheid, consistentie en ondersteuning. Dan kan de handrem stilaan lossen en de relancerit echt beginnen.