Oproep digitalisering

In een gezamenlijke brief doen de Vlaamse Onderwijsraad (Vlor) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) een oproep naar Vlaams minister van Onderwijs Weyts over de Digisprong. Zowel de Vlor als de SERV spraken in hun eerdere adviezen over de Digisprong hun appreciatie voor deze grote budgettaire impuls uit. De Digisprong wil een reële nood in het Vlaams onderwijs opvangen, zowel wat betreft infrastructuur, professionalisering als opleiding. Niettemin stellen de Vlor en de SERV vast dat op een aantal vragen nog geen afdoende antwoord is gekomen. Daarom herhalen de strategische adviesraden enkele gedeelde bezorgdheden die zijn vastgesteld bij de inceptiefase en implementatie van de Digisprong.

 

 

Samenwerking met
VLOR