Nota overzicht coronacrisismaatregelen

Op 1 april 2020 keurde het dagelijks bestuur van de SERV een basisnota goed als kader voor de SERV-initiatieven naar aanleiding van de coronacrisis. In opvolging hiervan maakte het SERV-secretariaat een stand van zaken van de geldende federale, Vlaamse en Brusselse maatregelen. De nota werd afgesloten op 16 juni 2020.

De informatie in dit document valt onder de verantwoordelijkheid van het SERV-secretariaat en kan op geen enkele wijze toegeschreven worden aan de raad, een organisatie vertegenwoordigd in de raad of een lid van de raad.