Gezamenlijke oproep SERV-Vlor Duaal leren

Afstuderen in coronatijd – Hernieuwd engagement voor werkplekleren en duaal leren

De Vlor en de SERV vragen in een gezamenlijke oproep aandacht voor de bijzondere omstandigheden waarin een grote groep jonge mensen deze maand de secundaire school achter zich laat. Beide adviesraden hernieuwen daarnaast hun engagement voor een aantrekkelijk en sterk duaal leren en werkplekleren. De SERV en de Vlor formuleren zes actielijnen voor de verdere groei van duaal leren.

Samenwerking met
VLOR