Het Gewestelijk Expres Net

Het Gewestelijk Expres Net

De sociaal-economische raden van Vlaanderen (SERV), Brussel (ESRHG) en Wallonië (CESRW) presenteren een gemeenschappelijke verklaring over het gewestelijk Expres Net Brussel (GEN.) Voor de eerste keer werken de drie raden samen rond een belangrijk thema als mobiliteit. De realisatie van het GEN is voor de drie raden een prioriteit. Het GEN kan zorgen voor een vlotter woon-werkverkeer van, naar, in en rond Brussel, door een verschuiving naar meer openbaar vervoer en minder autogebruik. Tegelijk kan een verbetering van de doorstroming, bereikbaarheid en transportstromen tussen de drie gewesten ook een rol spelen in de sociaal-economische ontwikkeling van de Brusselse regio en zijn hinterland. Na een grondige informatieronde bij de betrokken ministers en vervoersmaatschappijen formuleren de raden nu in een gemeenschappelijke verklaring hun aanbevelingen en bekommernissen.