Gemeenschappelijke verklaring: Sociale partners pleiten voor betere regelgeving

In hun gemeenschappelijke verklaring ‘Sociale partners pleiten voor betere regelgeving’ vragen alle sociaaleconomische raden van het land (CRB, NAR, SERV, CESE Wallonie, ESRBHG en WSR) meer aandacht voor de kwaliteit en de onderlinge interferentie van de regelgeving van de verschillende beleidsniveaus.
De verklaring bevat een aantal concrete thema’s waar de diverse regeringen werk van moeten maken: een sterker engagement op hoog politiek niveau voor kwaliteitsvolle regelgeving, meer openheid in het regelgevingsproces, betere ex ante en ex post evaluatie, innovatievriendelijke en toekomstbestendige regelgeving, coherentie en samenwerking tussen bestuursniveaus, betere betrokkenheid van stakeholders en juridisch-technische kwaliteit.

Samenwerking met
NAR
CRB; Economische en sociale raad Brussels Hoofdstedelijk Gewest; CESE Wallonie
WSR