Digitaliseringsagenda voor onderwijs en vorming

Gezamenlijke oproep van Vlor en SERV

De SERV en Vlor roepen samen op om werk te maken van een digitaliseringsagenda voor onderzoek, onderwijs en vorming. Dat wordt belangrijk huiswerk voor de nieuwe Vlaamse Regering.

Het Vlaams onderwijs scoort goed, maar hoort voor digitalisering niet tot de beste leerlingen van de klas. Daar moet dringend verandering in komen vinden de SERV en Vlor. Een leercultuur realiseren om stevig te staan als burgers in een digitale samenleving vraagt visie, dialoog en gecoördineerde inspanningen van alle betrokkenen.

De Vlor en de SERV willen daar elk vanuit hun eigen opdracht aan meewerken.