Briefadvies aan Minister Kris Peeters over een voorontwerp van decreet en voorontwerp van besluit betreffende minimum veiligheidseisen voor tunnels in het Trans- Europese wegennet

Briefadvies aan Minister Kris Peeters over een voorontwerp van decreet en voorontwerp van besluit betreffende minimum veiligheidseisen voor tunnels in het Trans- Europese wegennet

Briefadvies aan Minister Kris Peeters over een voorontwerp van decreet en voorontwerp van besluit betreffende minimum veiligheidseisen voor tunnels in het Trans- Europese wegennet.