Betalen voor infrastructuur: eindverslag

Betalen voor infrastructuur: eindverslag

Alsmaar meer landen in Europa hebben één of ander systeem om de kosten voor hun wegeninfrastructuur door te rekenen. In het Vlaamse regeerakkoord van 2004 werd de invoering van een wegenvignet aangekondigd. De Vlaamse Regering besliste na een eerste voorbereidend rapport ook een ruim debat te voeren over het betalen voor wegeninfrastructuur. De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) kreeg de opdracht voor de organisatie van dit maatschappelijk debat. De bevindingen van het maatschappelijk debat vind u in dit eindverslag.